Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Актуализация на WEB приложението „Регистър на сградите в режим на етажна собственост” към 06.06. и 08.06.2010

Актуализации:

1.Променени са PDF файловете свързани с печата на уведомителни писма за отстраняване на нередовности, отказ от вписване, писмо за уведомяване за извършено вписване. Промяната включва допълнителни полета за указване на Кмет –трите имена, Кмет на Община ХХХХХХХХХХ и данни за съгласуване. При печат на различни екземпляри писма можете да променяте/изтривате данните за съгласуване.

Уеб решение Етажна собственост

2.В режим на редакция на заявление полетата за заявителя и адресните данни са свободни за промяна от тази версия.

3.Добавен е нов бутон „Нов-свързан”

Уеб решение Етажна собственост

Когато сте маркирали желано заявление и кликнете върху бутон „Нов-свързан” приложението създава нов запис – свързан с маркирания, като всички нови данни са свободни за редакция и промяна.Запазва се връзка м/у двата документа – „Родител”->”Наследник”. По подразбиране Вх.номер е същият, както на инициативния документ, като вх.дата е нова. Ако желаете можете свободно да смените и входящия номер на новия документ. След като запишете данните приложението маркира данните за „родителския запис”, със статус „Прехвърлен в друг” и повече с него не можете да работите. Можете да работите свободно с генерираното ново-свързано заявление (Нови срокове, процедури и т.н.). Този модел следва да бъде използван в случай, когато сте изпратили писмо за отстраняване на нередности по първоначалното заявление, и заявителя коригира неточностите в законовия срок и вие следва да входирате отново неговото коригирано задължение. По указания модел се запазва връзката между документите (Родител->Наследник) и се прехвърлят автоматично чрез приложението всички вече въведени данни.

Уеб решение Етажна собственост

При кликване върху бутон „Преглед” се визуализира информация за връзката между документите:

Уеб решение Етажна собственост

или

Уеб решение Етажна собственост

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.