Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Актуване 2010

/Актове за общинска собственост (версия 2.0.5.1)/

Нова версия на Софтуера за автоматизирано изграждане на регистър от актове за общинска собственост. Отразени са промените по НАРЕДБА № 8 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2009 г.:

  • Нови регистри - регистър за юридическите лица с нестопанска цел и регистър за гражданските дружества, в които участва общината
  • Актове за поправка на акт за публична и частна общинска собственост.
  • Досие на имот - общинска собственост и протокол за предаване на имот.
  • Сканиране и прикачване на документи, скици, планове към актовете.
  • Възможност за избор дали програмата автоматично да задава номерата на актовете или да правите това ръчно.
  • Импорт на данни от Ексел.
  • Експорт на Регистрите в XML формат и възможност за публичното им качване в сайта на Общината.
  • Печат на бланки за актуване, както при въвеждане на нов акт, така и след корекции по него. Гъвкаво търсене по единични или комбинирани критерии, изготвяне на разнообразни справки.

Актуване на общинска собственост

Стара версия на програмата – Актуване 2009

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.