Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Проучване по актуални Общински теми: събиране на местни данъци и такси, готовност за кандидатстване по проекти на ЕС

проведено от ТЕСС Партнерс - януари 2005г.

     ТЕСС Партнерс проведе маркетингово проучване сред Общините в РБългария по актуални теми: събирането на такса смет и данък сгради самостоятелно, удовлетворението им от ползвания общински софтуер и възможностите на общините за финансиране от ЕС. В проучването се включиха 31 общини.

     Както се вижда от посочените на фиг. 1 резултати, повече от половината общини (58%) заявяват, че събирането на такса Смет ще започне от 2005г., само 29% от общините допускaт да започне през 2006г.

     Фиг. 1
фиг. 1

     Резултатите от изследването показват, че повечето общини (81%) ще събират данък Сгради заедно с такса Смет.

     Фиг. 2
фиг. 2

     77% от общините считат за необходимо да се създаде специализиран софтуер, обслужващ събирането на такса Смет.

     Фиг. 3
фиг. 3

     На фиг. 4 се вижда, че 74% от общините възнамеряват да се снабдят с нужния софтуер за събиране на такса Смет от данъчните служби и само 19% от софтуерни фирми.

     Фиг. 4
фиг. 4

     Резултатите от изследването показват, че само 19% от общините разполагат със специализирани кадри за събиране на такса Смет, докато повече от половината от общините (55%) смятат да вземат специалисти от Даничните служби, 10% да обучат нови хора и 10% настоящи служители да съвместяват дейности.

     Фиг. 5
фиг. 5

     Както се вижда от резултатите по-долу общините разполагат с необходимата материална база за събиране на таксата. Като при 68% от тях това е специализирано работно място/места/, а при 19% съвместяване на дейности на едно място. Само 10% от общините не разполагат с такава база.

     Фиг. 6
фиг. 6

     Данните от фиг. 7 показват до каква степен общините са доволни от използвания до момента общински софтуер. Близо половината от общините (42%) считат, че софтуера, който използват е на средно ниво и не отговаря на всички техни нужди и изисквания. Прави впечатление, че близо една трета от общините (29%) не разполагат с такъв софтуер.

     Фиг. 7
фиг. 7

     Следващата фигура представя проблемите, с които се сблъкват общините, ползвайки наличния софтуер. От непълната му функционалност са недоволни най-много от общините (35%). Една пета от общините (19%) се оплакват от грешки в програмите, а една десета (10%) от неудобен за работа интерфейс. Една пета от общините заявяват, че нямат такива проблеми (19%).

     Фиг. 8
фиг. 8

     Що се отнася до поддръжката, 52% от общините предпочитат тя да се осигурява на място, а 58% залагат на дистанционна връзка. От тези 58%, една трета считат, че връзката по e-mail за достатъчна, 16% залагат на връзка чрез форум в интернет и 13% на такава по телефона.

     Фиг. 9
фиг. 9

     На фиг. 10 прави впечатление, че 26% от общините все още нямат интернет страница, а ако имат такава, то тя не се обновява и обогатява (35%). За постоянно обновяващи се и обогатяващи се интернет страници отбелязват само 32% от общините, а с английска версия разполагат само 13% от общините. Все повече общини наблягат на представянето на туристическия потенциал на района (23%) и на местния бизнес (13%).

     Фиг. 10
фиг. 10

     Що се отнася до намеренията за подобряване формата на интернет страницата, 65% от общините наблягат на възможността да се добавя повече информация, 58% желаят да имат възможност за обратна информация и двустранна връзка, 35% са за подобряване на дизайна на страницата.

     Фиг. 11
фиг. 11

     На фиг. 12 прави впечатление, че 71% от общините предпочитат да администрират общинските бази данни чрез автоматичен архивиращ софтуер.

     Фиг. 12
фиг. 12

     Видимо, е че само 35% от общините работят по проекти на ЕС с външни неправителствени организации. Прави добро впечатление, че 39% от общините са осъзнали значимостта на тези организации в процеса на работа и имат намерение да се обърнат към тях за в бъдеще.

     Фиг. 13
фиг. 13

     Данните от фиг. 14 показват, че повече от половината от общините (58%) се обръщат към специализирани фирми за помощ по съставяне на проектите с цел консултация. 13% се обръщат с цел консултиране и написване, но нито една община не се обръща към тях с цел написване. 10% от общините заявяват, че нямат нужда от услугите на такива фирми, но два пъти повече (19%) планират да се обърнат към тях за в бъдеще, което говори за желание за действие от страна на общините.

     Фиг. 14
фиг. 14

     Както е видно от фигурата нито една община не е заявила желание проектите да се написват от фирмите - по-голямата част от общините (65%) декларират,че предпочитат работата със специализираните фирми да се извършва под формата на съвместно разработване или само да се провери от фирмата (23%).

     Фиг. 15
фиг. 15

     Данните от фиг. 16 говорят красноречиво: проектите в областта на туризма (65%), околната среда (61%) и инфраструктурата (87%) са от голямо значение за общините.

     Фиг. 16
фиг. 16

     Общините /90 % от отговорилите/ планират да кандидастват през 2005г. по повече от 3 проекта, което показателно говори за намеренията им да кандидатстват по все повече проекти.

     Фиг. 17
фиг. 17

     Данните от фиг. 18 сочат, че 42% от общините считат, че конференциите, семинарите и обученията относно проектите на ЕС са полезни, но не са достатъчни, а 6% ги смятат за напълно достатъчни. Само 3% отговарят, че не са полезни, а близо половината /48%/ са се затруднили да дадат отговор.

     Фиг. 18
фиг. 18

     Разпределението на някои от въпросите надвишава 100%, защото са давани повече от 1 отговор!

     Настоящото изследване очертава текущото състояние и проблемите на местните власти при събирането на такса Смет самостоятелно, удовлетворението им от ползвания общински софтуер и възползването от възможностите на общините за финансиране от ЕС. Надяваме се да е полезно за организациите и лицата, въвлечени в този процес и да спомогне за намиране на по-точен отговор на въпроса "Къде сме ние?".

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.