Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Проучване по актуални Общински теми

проведено от ТЕСС Партнерс - януари 2007г.

     ТЕСС Партнерс проведе ежегодната си анкета сред Общините в Рeпублика България през януари 2007 г. Засегнати са актуални теми – степента на автоматизация на дейностите, тенденциите в информационното обслужване, кандидатстването по европроекти. В проучването се включиха 25 общини.

Представяме обобщената информация от проведената анкета.

     Както се вижда от посочените на /Фиг. 1/ резултати, голяма част от общините предварително определят нуждите от приоритетните програмни продукти (48%), а 30% от отговорилите планират закупуването на софтуер при възникване на съответната нужда.

     Фиг. 1
Фиг. 1

     В 42% от анкетираните общини поддръжката на софтуера се извършва от външна фирма, 27 % софтуера се поддържа от отдел “Информационно обслужване”, 27 % от Системен администратор /Фиг. 2/.

     Фиг. 2
Фиг. 2

     Основните критерии, по които се ръководят общините при закупуване на програмни продукти са:

1. Качеството на продукта – 44 %

2. Препоръки от колеги – 33 %

3. Цена на програмния продукт – 17 %

     Фиг. 3
Фиг. 3

     От проведената анкета /фиг. 4/ се вижда, че Интернет е вече основно средство за намиране на информация за необходимите софтуерни продукти и при общинските служители (29%). Голяма част от информацията се получава от колеги (23%), предложения по е-майл (18%) и все по-малко - предложения по пощата (12%).

     Фиг. 4
Фиг. 4

     С навлизането на Интернет в ежедневието все повече хора са положително настроени за използването на възможността за дистанционна поддръжка на програмните продукти (40 %), но въпреки големия процент от положително настроени потребители не е за пренебрегване факта, че 39 % не са запознати с възможността за дистанционна поддръжка, а 17% от анкетираните са отрицателно настроени, което се вижда и от /фиг. 5/.

     Фиг. 5
Фиг. 5

     Въпреки големият процент на положително настроените за дистанционна поддръжка потребители се вижда от /фиг. 6/, че 22 % от общините все още имат чести проблеми с Интернет достъпа, а 35 % по-рядко.

     Фиг. 6
Фиг. 6

     Живеейки в информационното общество на ХХІ век данните от /Фиг. 7/ сочат, че голяма част от служителите в общините използват интернет в ежедневната си работа (36%), като начин за осигуряване с информация (31%), като начин на комуникациция (31%) и 2% за развлечение. Посочените 2 % навяват на мисълта за некоректни отговори на този въпрос.

     Фиг. 7
Фиг. 7

     Както и през 2006, важна и приоритетна област за реализиране на пректи е инфраструктурата. Паралелно с проектите свързани с инфраструктурата, околната среда, проекти по ФАР, Сапард продължава тенденцията за изграждане на Инфо-центрове с цел обмен документи и нформация по електронен път.

     Изводи:

     След обобщаването на резултатите от проучването сред общините в РБългария в началото на 2007 г. се наложиха няколко основни извода:

  • Повечето от общините в Р. България предварително определят приоритетните програми за закупуване.
  • Качеството на даден програмен продукт е водещо при закупуването.
  • Вече почти всички общини използват Интернет в работата си.
  • Интернет е основното място за намиране на информация и при общинските служители.
  • Нараства необходимостта от дистанционна подръжка на програмните продукти.
Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.