Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Архив новини

>
Април 2012: Великденска промоция на Билинг система СОД Финансови Приходи
До края на мес. Май 2012 на цената на пакета Основна инсталация – Сървър + 1 раб. място получавате допълнителен лиценз за второ раб. място
Прочети подробности за билинг системата СОД Финансови Приходи >>>


Март 2012: Новости в развоя на Билинг система СОД Финансови Приходи
Развиване и специфициране на издавани през системата документи: Кредитни и Дебитни известия; Анулирани фактури и протоколи за анулиране; Анулирани ордери. Отразяване на очакван начин на плащане - банка, каса, електронен път на издавани документи и проследяване на приходите по начини на плащане.
Прочети подробности за билинг системата СОД Финансови Приходи >>>


Януари 2012: Актуализация на ПП Човешки ресурси - в.2.16
Добавен График за отпуски. Задаване на работни и почивни дни. Автоматично пресмятане на работни и календарни дрни при отсъстие.
Прочети подробности ПП Човешки Ресурси>>>


13.01.2012: Актуална версия на ПП „Граждански договори и Хонорари” за 2012 г.
Програмата е предназначена за автоматизирано отчитане на изплатени суми от учреждението/предприятието потребител по извънтрудови отношения (хонорари, граждански договори и др.).
Прочети подробности за ПП Хонорари>>>


04.10.2011: Актуализация на ПП Човешки ресурси - в.2.07
Добавени нови видове отсъствия, както и полета за по- подробна информация относно болничните; автоматична актуализация на НКПД, в случай, че не сте извършили такава и разширени са инструментите за справки от програмата.
Прочети повече за ПП Човешки ресурси>>>


Август 2011: Деловодство Уеб
Нова Уеб базирана версия от серията Деловодство с нови модули за Цифров архив и Електронна комуникация.
Прочети повече за Деловодство WEB>>>


Май 2011: Актуализация на ИС Финансови приходи и ПП Човешки ресурси
Прочети повече за ИС Финансови приходи>>>

Прочети повече за ПП Човешки ресурси>>>


Април 2011: Боду СОД прилага иновативни решения
при обслужване на своите клиенти – възможност за плащане на таксите за СОД в гишетата на EasyPay и електронно чрез E-pay. Уеб базиран Клиентски панел позволява на клиентите да получават електронни фактури, да преглеждат актуална информация за своите обекти и договори. Успешното използване на нови технологии утвърждава фирмата като един от лидерите в охранителния бизнес. От средата на 2010 г. активно се използва
билинг системата СОД Финансови Приходи >>>


Април 2011: 75 % успеваемост постига община Русе
при регистрациите по закона за Етажната собственост, спрямо 20 % средно за страната. От началото на 2010 г. експертите в общинския отдел активно използат
Уеб-решението за Етажна собственост>>>


18.01.2011: Актуализация на ПП Човешки ресурси - в.1.34
Актуализация на номенклатура НКПД 2011. Кореспондентска таблица на Националния Класификатор на Професиите и Длъжлностите - стари и нови кодове (длъжности)

Прочети подробности за актуализацията>>>


17.01.2011: Актуална версия на ПП „Граждански договори и Хонорари” за 2011 г.
Програмата е предназначена за автоматизирано отчитане на изплатени суми от учреждението/предприятието потребител по извънтрудови отношения (хонорари, граждански договори и др.)

Прочети подробности за актуализацията>>>


Декември 2010: Нови модули за Електронни транзакции
към софтуера за обслужване на приходите от такси за СОД И Физ.охрана.

Реализира се възможността клиентите да заплащат своите такси за СОД/Физ.охрана и през гишетата на EasyPay, освен стандартните плащания по каса и банка.

Прочети подробности за ИС СОД Финансови Приходи>>>Декември 2010: Актуализация на ПП Човешки ресурси - в.1.32
Усъвършенстване на взаимовръзките на структура на организацията, длъжности, щатно разписание. Допълнителни полета за данни и справки по тях.

Прочети подробности за актуализацията>>>


Август 2010: Нова версия на ПП Туристически регистър
Нови Функции в уеб-модула към програмата, допълнителни доклади, протоколи, разбивки и справки по регистрите.

Прочети подробности за Туристически регистър>>>


Юли 2010: Актуализация на ПП Човешки ресурси
Усъвършенстване на връзката, между служител по заместване и титуляр на длъжността и възможност за справка по вид отсъствие.

Прочети подробности за актуализацията>>>


Юли 2010: Информационна система СОД Финансови Приходи
Нова Финансова информационна система за фирми извършващи сигнално-охранителна дейност /СОД/

Прочети подробности за ИС СОД Финансови Приходи>>>


Юни 2010: Актуализация на УЕБ-Решение Етажна Собственост
Променени са файловете за печат на уведомителни писма; Създаване на ново заявление от съществуващо-връзка, между двата документа–„Родител”-”Наследник”
Прочети подробности за актуализацията>>>


Май 2010: Актуализация на ПП Човешки ресурси
Възможност за сортиране на данните от картотеките; Възможност за избор на ЕГН или ЛНЧ; Създаване на хронологични записи за всяка промяна свързана със служителя
Прочети подробности за актуализацията>>>


Април 2010: Актуализация на ПП Финансови Приходи
Ценен инструментариум за анализ и процедури за корекции на грешки, възникнали при некоректно, непълно или ненавременно месечно приключване
Прочети подробности за актуализацията>>>


Февруари 2010: Нова версия ПП Актуване
Отразени са промените по НАРЕДБА № 8 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2009 г.
Прочети подробности за ПП Актуване 2010>>>


14.01.2010: Актуална версия на ПП „Граждански договори и Хонорари” за 2010 г.
Програмата е предназначена за автоматизирано отчитане на изплатени суми от учреждението/предприятието потребител по извънтрудови отношения (хонорари, граждански договори и др.). Програмата генерира няколко броя справки през модул “Справки” или “Информация за лице”. Чрез допълнителен модул автоматично се генерират справки за НАП за изплатени и удържани суми.
Прочети подробности за ПП Хонорари >>>


Декември 2009: Уеб решение Етажна собственост
Софтуерно WEB решение за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост.
Прочети подробности за програма за Етажна собственост >>>


Май 2009: СЕК ТРАНС- Софтуер за управление на Автопарк
Ако разполагате със служебни автомобили и ако искате да имате пълен контрол върху направените и предстоящите разходи, този продукт е идеален за Вас.
Прочети подробности за СЕК ТРАНС- Софтуер за управление на Автопарк>>>


Юни 2009: Модул Евро Избори 2009
Модул за Евро Избори 2009 към ПП "Граждански договори и Хонорари" 2009.
За изтегляне на модула>>>


Май 2009: Актуализация на ПП "Финансови Приходи" за приключване на такса битови отпадъци за 2009 г.
Актуализация за приключване на такса битови отпадъци за 2009 г..
Прочети подробности за актуализацията>>>

Май 2009: Нова версия на ПП Човешки ресурси
Вече може да свалите новата версия на ПП Човешки Ресурси от нашата страница.

Прочети подробности за актуализацията>>>

Януари 2009: Уеб базирани информационни системи
Нови уеб базирани информационни системи, разширяващи възможностите на програмните продукти

Прочети подробности за Уеб информационите системи>>>

Финансови приходи
В актуализацията на ПП "Финансови приходи" към 18.07.2008: Корекции при плащания на финансово задължени лица.

Прочети подробности за актуализацията>>>

Актуализации на ПП "Актуване"
Излезе нова актуализация на ПП "Актуване" с нова функционалност.

Прочети подробности за актуализацията >>>

Деловодство 2008
Нова версия за софтуера за документооборот и контрол на решенията:
- сървър за управление на съобщенията;
- SMTP сървър;
- обновен модул “Деловодно гише”;
- модул за вътрешни съобщения и трансфер на файлове;
- анализ на преписки за приключване.

Прочети подробности за Деловодство 2008>>>

Microsoft® AutoRoute 2007
Навигационен софтуер с възможност за използване на GPS локатор за локализация на вашето местонахожде- ние. Включва подробна пътна карта на Източна Европа и обновени пътни карти на Западна Европа. Покрива 35 държави.
Прочети подробности за Microsoft® AutoRoute 2007>>>

04.03.2009: Купете Кирила Корект 2007 през март и вземете новата версия безплатно!
Нова версия на Кирила през април – Кирила Корект 9!

Прочети подробности за промоцията!>>>

21.01.2008: Актуална версия на ПП „Хонорари” за 2008 г.
Програмата е предназначена за автоматизирано отчитане на изплатени суми от учреждението/предприятието потребител по извънтрудови отношения (хонорари, граждански договори и др.). Програмата генерира няколко броя справки през модул “Справки” или “Информация за лице”. Чрез допълнителен модул автоматично се генерират справки за НАП за изплатени и удържани суми.
Прочети подробности за ПП „Хонорари”>>>

Финансови приходи
В актуализацията на ПП "Финансови приходи" към 09.07.2008: Подобряване сигурността при работа с база данни. Промяна в дължината на полето за фирмено дело
Прочети подробности за актуализацията>>>

Финансови приходи
В актуализацията на ПП "Финансови приходи" към 14.05.2008: нови възможности в регистъра с договори за наем.
Прочети подробности за актуализацията>>>

Общинска промоция до 20 април
До 20 април 2008 до 30% промоционални отстъпки за 7 от най-търсените и необходими програмни продукти за Общини.
Прочети подробности за промоцията>>>

Анкета 2008
Резултати от миналогодишната общинска анкета - 2008
Прочети>>>

Финансови приходи
В последната версия на ПП "Финансови приходи" са извършени промени във връзка с възможността за извършване на справки за пълен размер на начислен наем за времето от влизането на договора в сила до датата му на валидност и анализ на дължими суми.
Прочети подробности за ПП "Финансови приходи">>>

Norton Internet Security 2007
Новата версия на небезизвестната антивирусна програма е вече на пазара с подобрена функционалност.
Прочети подробности за Norton Internet Security 2007>>>

Човешки ресурси 2007
В последната версия на ПП "Човешки ресурси 2007" е добавена нова възможност за съставяне на рекапитулации в поименно щатно разписание.
Прочети подробности за ПП "Човешки ресурси 2007">>>

Деловодство 9
- изцяло осъвременен интерфейс;
- прикрепяне на файлове към преписка;
- звуково известяване;
- вътрешна комуникация и трансфер на файлове;
- персонален помощник с календар.
Прочети подробности за Деловодство 9>>>

Актуализация на програмен модул „НАП 2007” към ПП ”Хонорари”
Във връзка с променени стойности на осигурителни вноски след 01.10.2007 г. се налага използването на настоящата актуализация (ver.1.2) на програмен модул „НАП 2007”.
Прочети подробности за програма „Хонорари”>>>

Допълнителен модул за ПП „Хонорари”
Допълнителен модул за кметски избори 2007, във връзка с последните инструкции на НАП за отчитане на осигуровките за сметка на възложителя. Този модул се използва само и единствено за изплащане на суми като Хонорари или граждански договори само за избори за кметове 2007.
Прочети подробности за програма „Хонорари”>>>

Програмен продукт „Хонорари”
До 31 Октомври 2007 отстъпка от 15% на ПП "Хонорари". Програмата е ценен помощник при отчитане възнагражде- нията на членове на изборни комисии в предстоящите местни избори.
Прочети подробности за програма „Хонорари”>>>

Adobe Creative Suite 3
Adobe Creative Suite 3 предоставя решение за всяка среда: за печат, за уеб, за видео и постпродукция, за мобилно съдържание. Adobe предлага нови версии на световнопризнатите си приложения за работа в основните медии: печат, уеб и динамична среда (видео, аудио, мобилно съдържание и др.).
Прочети подробности за Adobe Creative Suite 3>>>

Финансови приходи
В последната версия на ПП "Финансови приходи" са извършени промени във връзка с функционалноста за обработки на такса битови отпадъци по данъчна оценка на имота.
Прочети подробности за ПП "Финансови приходи">>>

Програма „Активни услуги на пазара на труда”
Агенцията по заетостта стартира процедура за набиране и оценяване на предложения в рамките на третия цикъл от Програмата „Активни услуги на пазара на труда”. Срок: 16 юли до 27 август 2007 г.
Прочети подробности за програма „Активни услуги на пазара на труда”>>>

Партньорство за европроекти
На 18.04.2007 г. ТЕСС Партнерс сключи партньорско споразумение с Българска Асоциация Гражданско Общество и Правни Инициативи /БАГОПИ/ за съвместна работа пo Комплексно съдействие и техническа помощ за общини и малки и средни предприятия (МСП) при подготовката и управлението на проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз.

Nero 7 Premium Reloaded
Nero 7 Premium Reloaded е основното решение за PC и домашно забавление, обединяващ 20 приложения в едно, при това на атрактивна цена. Nero e отвърдена програма за CD и DVD записване.
Прочети подробности за Nero 7 Premium Reloaded>>>

ESET NOD32 Е НАЙ-БЪРЗ НА Microsoft Vista
Новата версия на ESET NOD32 2.7 спечели наградата Virus Bulletin 100% при последните независими тестове на престижната лаборатория. Сравнителния анализ е връху 15 антивирусни продукта, като за първи път те се тестват върху новата платфома на Microsoft Vista.
Прочети подробности за ESET NOD32>>>

Финансови приходи
В последната версия на ПП "Финансови приходи" са отразени промени в “Дневника на продажбите” произтичащи от новата версия 7.2 на програмата на НАП за обединение на данни за дневници по ДДС.
Прочети подробности за ПП "Финансови приходи" >>>

ABBYY FineReader 8.0
Интелигентната OCR- система (за оптично разпознаване на символи) ABBYY FineReader 8.0 е вече на българския пазар. Изградена на базата на многократно награждавани технологии на ABBYY, програмата конвертира PDF файлове, сканирани изображения и снимки от дигитални камери.
Прочети подробности за ABBYY FineReader 8.0>>>

Microsoft Windows Vista
Продукта предлага на потребителите увереност при работа с персоналния компютър благодарение на опростената настройка и съвременните опции за защита и надеждност. С нейна помощ можете моментално да откриете, търсената информация в своя компютър или в интернет.
Прочети подробности за Microsoft Windows Vista>>>

Microsoft Office 2007
Системата 2007 Microsoft Office представлява пълен набор от настолен и сървърен софтуер, който може да помогне да опростите начина, по който вие и вашите хора си вършите работата. Това последно издание предлага важни нови възможности, за да помогне да увеличите отделната производителност.
Прочети подробности за Microsoft Office 2007>>>

"Наеми - Такси" /Хибрид/
От 01.02.2007 г. се спира предлагането на олекотената двумодулна счетоводно - информационна система "Наеми - Такси" /Хибрид/".
Прочети подробности за ПП "Наеми - Такси" /Хибрид/">>>

Човешки ресурси 2007
От 01.01.2007 г. се спира предлагането на олекотената версия на ПП "Личен състав /кадри/", актуализациите се извършват в ПП "Човешки ресурси 2007".
Прочети подробности за ПП "Човешки ресурси 2007">>>

Общинска Анкета 2007
Резултати от проучването по актуални Общински теми сред Общините в Република България
Прочети подробности за резултати от Общинска Анкета 2007>>>

АНКЕТА 2007
Традиционната годишна анкета сред общините в Р. България. Подаръци и отстъпки за участниците в анкетата! Очакваме попълнените анкети най-късно до 15 януари 2007 г. Обобщените резултати ще бъдат публикувани в нашия уеб сайт: www.tesspartners.com
Прочети подробности за Анкета 2007>>>

* НОВОГОДИШНА ПРОМОЦИЯ *
Новогодишна промоция на ПП “Човешки ресурси”. Отстъпка от 10% до 31.01.2007
Прочети подробности за Новогодишна промоция>>>

Актуализации на ПП "Актуване"
Добавени са нови функционалности - кода по екатте на всяко населено място в страната; поле за въвеждане името на съдия по вписванията; персонални права за достъп до определени регистри по Наредба 5 за всеки потребител; прикачване на текстови документи към актовете - скици, схеми, текстови файлове и пр.
Прочети подробности за актуализации на ПП "Актуване">>>

CorelDRAW® Graphics Suite X3
Corel Corporation обяви официално най-новата версия на CorelDRAW® Graphics Suite X3 - с повече от 40 нови и подобрени функционалности.
Прочети подробности за CorelDRAW® Graphics Suite X3>>>

Актуализация на ПП "Деловодство 8"
Готови са новите актуализации на популярния софтуер за организация на документооборота и контрол върху изпълнението на задачите и решенията. Актуализациите в тази програма са свързани най вече с бързодействието на продукта при извършване на "Контрол по изпълнение на поставени задачи" и имат значим ефект при обработване на десетки хиляди преписки.
Прочети подробности за актуализация на ПП "Деловодство 8">>>

ПП "Деловодство 8"
Нова усъвършенствана версия на популярния софтуер за организация на документооборота и контрол върху изпълнението на задачите и решенията. Нови възможности за уеб достъп и спавочна информация.
Прочети подробности за ПП "Деловодство 8">>>

Промоция на продуктите на Adobe
Във връзка с инициираната от Adobe кампания "Пролетно почистване" за лицензиране на използвания софтуер, българските потребители получават 7% отстъпка за всеки закупен продукт на Adobe до 30-ти юни 2006г.
Прочети подробности за продуктите на Adobe>>>

Актуализация на ПП „Актуване”
Актуализации на ПП „Актуване” от 30.06.2006.
Прочети подробности за актуализацията на ПП „Актуване”>>>

ПП "Актуване"
Новата версия на програмния продукт за отделите "Общинска собственост". Промени, съгласно Наредба №5 на МРРБ.
Прочети подробности за ПП "Актуване">>>

Adobe
Adobe представя новият пакет Adobe Production Studio и пакетите за дизайн, web и видео, включващи продукти на Adobe и Macromedia
Прочети подробности за Adobe>>>

Маркетингово проучване по актуални Общински теми

Прочети подробности >>>

Новогодишна промоция Общински софтуер
Нови общински продукти и отстъпка от 10 % при закупуване на единични продукти + допълнителни отстъпки за пакети програмни продукти.
Важи до 31 януари 2006 г.
Прочети подробности >>>

SuSe LINUX 10
Новата версия на популярния SuSe LINUX е вече на пазара
Прочети подробности за SuSe LINUX 10>>>

Adobe Photoshop CS2
Предлагаме на вашето внимание новата версия на Adobe Photoshop - Професионалният стандарт в сферата на графичния дизайн
Прочети подробности за Adobe Photoshop CS2>>>

Novell Small Business 6.6
NSBS 6.6 е многофункционален пакет за мрежови услуги, оптимално решение за всеки малък и среден бизнес, изключително надеждно и осигуряващо висока и единна сигурност решение
Прочети подробности за Novell Small Business 6.6>>>

Brightstor
Computer Associates и Tess Partners представят най-съвременната концепция за достъпност и ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ:
Продуктoвата линия Brightstor
Прочети подробности за Brightstor>>>

Sony Pictures Digital
Нови версии на популярния медиен софтуер на Sony Pictures Digital
Прочети подробности за Sony Pictures Digital>>>

Великденска промоция
Великденска промоция за общински и областни администрации. Изгодна пакетна цена.
Прочети подробности за промоцията>>>

Нова промоция на Corel за България
Всеки клиент закупил лиценз за CorelDRAW Graphics Suite 12 получава безплатно лиценз за WordPerfect Office 12 Standard!!!
Валидна до 31.3.2005г.!
Прочети подробности за промоцията>>>

Промоция на Symantec
При Symantec Gateway Security получавате Firewall, антивирусна защита и хардуерно устройство в едно на цена по-ниска , от колкото сумата на лицензите за антивирусна защита!!!
Валидна до 31.3.2005г.!
Прочети подробности за промоцията>>>

Коледна промоция на Деловоден софтуер
1 безплатен лиценз при закупуване на софтуера за 2 работни места Важи и за трите версии. Валидност на промоцията - до 31-ви януари 2005 г.
Прочети подробности за промоцията>>>

Общинска Анкета 2005
Резултати от проучването по актуални теми сред Общините в РБългария.
Прочети подробности за резултари от Общинска Анкета 2005>>>

Нов дизайн
От 1-ви декември уеб-сайтът на ТЕСС Партнерс е с нов дизайн. Улеснена навигация. Предложения и мнения изпращайте по е-mail.

Промоция на Microsoft
10% отстъпка при закупуване на нов MSDN абонамент за 2 години Валидност на промоцията - до 31 декември 2004г.

Само през месец юли 2004 г. получавате 15% отстъпка при пакетно закупуване на програмите "Личен състав" и "Лицензи и категоризации" или 10% в случай, че закупите само една от посочените програми. Лесни за усвояване, необходима част от изграждането на информационната система на общината.

Промоция на деловоден софтуер
Само през месец юни 2004 г. за всеки закупен лиценз за програма “Деловодство” получавате безплатен допълнителен лиценз за още едно работно място
Прочети подробности за промоцията>>>

АКТ Софт Кирила
До края на юни 2004 г. всички лицензирани потребители на предходна версия на Кирила могат да направят ъпгрейд към най-новата АКТ Софт Кирила 2003+ на промоционална цена от 9 лева
Прочети подробности за АКТ Софт Кирила>>>

SuSE Linux 9.1
От 03.05.2004 година можете да поръчате новата версия на операционната система
Прочети подробности за SuSE Linux 9.1>>>

Великденска промоция на общински софтуер
Актуално предложение за изграждащите се инфоцентрове за обслужване на граждани.

Анализ на резултатите от анкетата сред общините
Маркетинговото проучване бе проведено с цел да се оцени готовността на общините в България за въвеждане на услуги, свързани с електронното правителство.
Прочети подробности за анализ на резултатите от анкетата сред общините>>>

Microsoft Office 2003
На 18 февруари 2004г Майкрософт България официално представи българската версия на Microsoft Office 2003.

Анкета за общини 2004 г.
Целта на проучването е да се оцени готовността на общините за въвеждане на услуги, свързани с електронното правителство.

SuSE Linux 9.0
Вече се предлага новата версия на SuSE Linux 9.0, включваща, наред със самата операционна система, всички приложения, от които се нуждаете в работата си.

Анализ на резултатите от анкетата сред общините
Проучване за нивото на компютъризация през в българските Общини проведено от ТЕСС Партнерс през ноември-декември 2002 г.
подробности >>>

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.