Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Билинг система

Функционалност на билинг системата:

 1. Издаване на фактури в автоматичен режим;
 2. Билинг на системата на две нива за Клиента - Ценрален офис и търг.обекти, позволява издаване на фактура за всичките клонове едновременно;
 3. Отразяване на плащанията по собствен счетоводен сметкоплан. Ежедневно следене и контрол на средствата по каса, банка и салдата по създадените синтетични и аналитични счетоводни сметки;
 4. Справки за издадени документи, хронологичен опис на операции по лица касиери, дължими и платени суми /такси, услуги/ и лихви;
 5. Справка за неплатени фактури;
 6. Сторниране на операции;
 7. Начисляване автоматично наказателна лихва за просрочие;
 8. Онлайн и картови разплащания през системата на EasyPay и e-pay.bg;

Основни регистри:

 1. Регистър Клиенти (съставя се досието на клиента);
 2. Регистър Обекти (един клиент може да има повече от един обект, за които се издават фактури за извършени услуги);
 3. Регистър Техника (каква техника има инсталирана на обекта, пример: рутер, ресийвър, охранителна система и т.н.);
 4. Регистър Служители (дефинират се хората, които имат роля в системата);
 5. Регистър Договори (за всеки обект / адрес се сключва отделен договор, към който се формират задълженията и се събират такси);
 6. Регистър Услуги (дефинират се услугите, които после ще се фактурират);
 7. Сметкоплан (аналитични и синтетични сметки, могат да копират модела на счетоводната програма)

За по- детайлна информация за билинг система Billano, вижте приложения файл (pdf формат)

СОД Финансови приходи

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.