Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Информационна система “Човешки ресурси”

Прoграмният прoдукт Чoвешки ресурси е съвременнo инфoрмациoннo решение за нуждите на специалистите oт oтдели "Чoвешки ресурси" на oрганизациите.

Чoвешки ресурси

Актуализации на ПП Чoвешки ресурси

Програмата е съвременно решение за нуждите на специалистите от отдели "Човешки ресурси" на организациите, предназначена за автоматизиране работата с личния състав. Поддържа се картотека с досиета с пълни данни за всеки един служител, множество номенклатури, които улесняват въвеждането на данните в досиетата на служителите. Осигурява печат на трудови договори (ТУ), анекси, допълнителни споразумения, бележки отпуски. Също така се поддържа въвеждане на пълната структура на организацията, с всички звена, длъжности и щатни бройки. Осигурява се контрол на заетите и вакантни работни места.

През модул "Справки" се генерират различни видове справки за служителите по единични или комбинирани критерии, както хронологични, така и без хронологичен период. Тези справки, програмата дава възможност да се разпечатат автоматично или след настройване на формата за печат. Всеки един от тези документи (шаблони), можете да редактирате, съобразно Ваши бланки. Предоставя се възможност за промени в шаблоните на изходящите документи, като по такъв начин сами определяте дизайна им.

Чoвешки ресурси

Регулярно се отразяват нормативните промени, ъпдейти и актуализации. Програмата поддържа основно и поименно щатно разписание на длъжностите в администрацията.

Улеснява работата на служителите от отдел "Човешки ресурси" (Личен състав) в различен вид организации, както и лесното и своевременно изготвяне на справки, печат на договори и други съпътстващи документи. Чрез ползването и се подпомага покриването на изискванията при сертифициране.

Използва се в университети, общински администрации, болници, институти, агенции, служби на МВР и МО, български и чуждестранни компании, опериращи в България. Набор от допълнителни свързани модули, разширяващи функционалността на системата. Имплементация на системата за специфичните нужди на всяка организация (настройки, ноу-хау, доработки). Отворени протоколи за свързване с други системи или изграждане на допълнителни модули за покриване на специфични дейности.

Демоверсия може да изтеглите от тук!

Ръководство за работа с програмата може да изтеглите от тук!

Чoвешки ресурси

Желаем Ви успешна и приятна рабoта с прoдукта!

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.