Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Kлиенти

Адвал АД
Дружеството е специализирано предимно в тунелно строителство и укрепващи конструкции. АДВАЛ е първата компания в България, която прилага Новоавстрийски тунелен метод. Дружеството изпълнява анкери, сондажни и инжекционни работи и пръскан бетон.
http://www.eae.bg/bg/za-kompaniyata/dashterni-druzhestva/adval

Адвокатско дружество "Калоянов, Гергьовски, Петкова и Ко"
http://www.kgp-lawyers.com

Адвокатско дружество Събев и съдружници
http://sabevandpartners.com

АЕЦ Белене
http://www.belene-npp.com

Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки
http://www.apitsd.com

ГСИ-Балкани” ЕООД
Предметът на дейност на дружеството е извършване на строително – монтажни работи, изграждане на промишлени обекти, жилищни сгради, хотели и други комплексни строителства, а също така и изпълняване функциите на Главен изпълнител при реализация на инвестиционната програма и ремонтната дейност на “ЛУКойл Нефтохим Бургас” АД.
http://www.gsi-balkani.com/

БЕА България
БЕА предлага огромен асортимент от натурални подправки; препарати и адитиви за производството на всякакви видове колбаси, продукти от мляно месо и полуфабрикати, шунки, варено-пушени и суровосушени деликатеси; изкуствени обвивки за колбаси.
http://bea-sofia.business.bg

Боду СОД
Фирма БОДУ СОД е една от водещите лицензирани фирми за техническа и физическа охрана в България. БОДУ СОД притежава дългогодишен опит в организацията и реда на провеждането на мерки за сигурност. Разполага с всички необходими персонални, специални и технически условия за провеждането на качествена охрана.
http://www.bodusod.bg/

БТК
http://btc.bg

Български Икономически Форум
http://biforum.org

Български иновационни проекти ЕООД
БИП е частна независима компания, специализирана в реализацията на бизнес стратегии, ориентирани към иновациите. Стремежът ни е с наше участие да създаваме условия за внедряване на съвременни иновативни проектни решения.
http://bip-invest.com/

Български Институт по Метрология
БИМ е специализиран институт за изпълнение на държавната политика в областта на научната, индустриалната и законовата метрология.
http://www.bim.government.bg/

Васил Иванов - Лучано
Производство и продажба на сладкарски изделия, верига салони за сладкарски изделия.

Виа Травел
Туристическа агенция
http://www.viatravelbg.com

Водоснабдяване и канализация ЕООД - Видин
http://vik-vidin.com

Водоснабдяване и канализация ООД - Варна
http://www.vikvarna.nat.bg

ВиК Йовковци ООД - Велико Търново
http://www.vik-vt.com/

Водоснабдяване и канализация ЕООД - Плевен
http://www.vik-pleven.com

Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
http://www.wik-stz.com

Водоснабдяване и канализация ЕООД - Смолян
http://vik-smolyan.com
Референция

Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол
http://www.vik-yambol.com

Вурман София
Транспортни и спедиторски услуги
http://voerman.com

в-к Пари
Всекидневник за финансови и стопански новини
http://pari.bg

Гаранционен фонд
Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в София и има предмет на дейност извършване на плащания на обезщетения по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт. Създаден е през 1997 г. със Закона за застраховането.
http://guaranteefund.org/bg/

Даяна 2005 ЕООД

Дигитални Медийни Технологии ООД
http://www.playbox.tv/

Дирекция на Природен Парк Витоша
http://www.park-vitosha.org

ДЗЗД "Обучение" Русе


Евро Алианс Инженеринг АД
Евро Алианс Инженеринг е строителна група, която е териториално позиционирана основно в гр. София, Република България и чрез своите дъщерни дружества е специализирана в областта на подземното и геотехническо строителство.
http://www.eae.bg

Евро Алианс Холдинг ЕАД
Евро Алианс Холдинг е дружество, което обединява в своята структура строго специализирани строителни и производствени компании, като Стройинжект, Адвал, СБ Инженеринг, Ремонт Комплекс, Метал Комплекс, Бетон Комплекс.
http://www.eae.bg/bg/za-kompaniyata/dashterni-druzhestva/evro-alians-holding

ЕВРОКОМ-Национална кабелна Телевизия
http://www.eurocom.bg

Евроконсултантс България СА
Euroconsultants SA е група от компании, специализирани в предоставянето на консултантски услуги за иновации и технологии. От създаването си през 1990 г., Euroconsultants SA е основана си за растеж на два стълба: Иновации в разработването на продукти и Интернационализация на услуги.
http://www.euroconsultants.gr

Евротест Контрол АД
Лабораторен комплекс с дългогодишни традиции в областта на изследването и анализа на различни видове минерални суровини и промишлени продукти.
http://www.eurotest-control.bg/

Екопак АД
Организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки.
http://ecopack.bg

Звездно лято ООД


Изпълнителна Агенция Борба с градушките
Организация и провеждане на операции по защита на селскостопанските култури от градушки в защитаваните територии, проучване и внедряване на най-новите постижения на науката в областта на борбата с градушките и други неблагоприятни природни явления.
http://www.weathermod-bg.eu/

КАНАК ООД
Канак ООД е фирма с 50% чешко, и 50% немско участие. Създадена е през 1999 година с основен предмет на дейност производство на щанцформи за опаковки и съпътстващите ги изделия. Фирмата разполага със собствена производствена база в гр. Горна Оряховица и офис в София.
http://www.kanakbg.com/

Камара на строителите в България
http://www.ksb.bg/

Кметство Обзор
http://www.obzorcity.com/

Комисия за Защита от Дискриминация
http://kzd-nondiscrimination.com

Кю Кю ЕС България ЕООД
http://www.qqsbg.com/

ЛЕММАКО БЪЛГАРИЯ
http://lemmaco.com/

Ильо Войвода АД - гр. Кюстендил
Производство на лицеви кожи и изделия от тях, производство на обувки.

Международен панаир ЕАД - Пловдив
Най-големият панаир в югоизточна Европа
http://fair.bg

МАРТЕЛО ТРИКЕЛ ООД


МБАЛ Доверие - София
http://mbal.doverie.bg/

МБАЛ Св. Мина-Пловдив ЕООД
http://www.mbal1.eu/

МБАЛ Д-р Братан Шукеров АД Смолян


http://www.mbal-smolyan.com/

Митница Бургас


Митница Варна


Митница Добрич


Многопрофилна транспортна болница - Пловдив
http://www.mtb-plovdiv.org

М+С Хидравлик АД - гр. Казанлък
Уникален за България производител на нискоскоростни, високомоментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления и др.
http://ms-hydraulic.com

Напоителни системи Варна - клон Черно море
Напоителни системи ЕАД - специализирано дружество в експлотацията на хидро-мелиоративни обекти
http://www.irrigationsystems.bg/Varna.html
Референция

Нова Трейдинг Къмпани


Национален Парк Пирин
Национален парк Пирин заема значителен дял от красивата Пирин планина. Считано от 01.01.1999 г. е образувана Дирекция Национален парк Пирин, като самостоятелно юридическо лице на пряко подчинение на МОСВ със седалище гр. Банско и с предмет на дейност управление и охрана на парка.
http://www.visitpirin.net/

Национална служба за орхана - НСО
http://www.nso.bg/

Национален Център по Обществено Здраве и Анализи
http://ncphp.government.bg/

Нота Бене ! ЕООД
Агенцията е рекламен и медиен консултант на чуждестранни и български търговски дружества, адвокатски кантори и частни лица. Осъществила е проекти съвместно във всички сфери на публичната комуникация, създаването и обслужването на комуникационни канали към разнообразни целеви групи и публики.
http://www.notabene.bg/

Община Алфатар
http://alfatar.org/

Община Ардино
http://www.ardino.bg/

Община Банско
http://www.bansko.bg/

Община Болярово
http://www.bolyarovo.eu

Община Брезово
http://www.brezovo.bg/news.php

Община Брацигово
http://www.bratsigovo.bg/

Община Бяла, Русенска област
http://byala.bg

Община Бяла, Варненска област
http://www.byala.org/

Община Ветрино
http://www.vetrino.bg/

Община Върбица
http://www.varbitsa.org/

Община Главиница
http://www.glavinitsa.bg

Община Гулянци
http://www.gulyantsi.net/

Община Гурково
http://www.obshtina-gurkovo.com/

Община Гърмен
http://www.garmen.bg

Община Джебел
http://www.dzhebelbg.com/

Община Добрич
http://www.dobrich.bg/

Община Драгоман
http://www.obshtinadragoman.com/

Община Дулово
http://dulovo.bg/

Община Елхово
http://www.elhovobg.org/

Община Златица


http://www.zlatitsa.bg/

Община Златарица
http://zlataritsa.net/

Община Златоград
http://www.zlatograd.bg/

Община Исперих
http://www.isperih.bg/

Община Каварна
http://www.kavarna.bg/
Референция

Община Каолиново
http://www.kaolinovo.bg/

Община Кирково
http://www.kirkovo.bg/

Община Котел
http://www.kotel.bg/

Община Криводол
http://www.krivodol.com/

Община Кубрат
http://www.kubrat.bg/

Община Луковит
http://www.lukovit.com

Община Мадан
http://madan.bg/bg

Община Минерални бани
http://mineralnibani.eu/

Община Никопол
http://nikopol-bg.com

Община Нова Загора
http://www.nova-zagora.org/

Община Ново село
http://obshtina-novoselo.com

Община Омуртаг
http://www.omurtag.bg/

Община Павликени
http://www.pavlikeni.bg/

Община Плевен
http://www.pleven.bg

Община Провадия
http://www.provadia.bg/

Община Разлог
http://razlog.bg//

Община Рила
http://www.grad-rila.bg/

Община Русе
http://www.ruse-bg.eu/

Община Ружинци
http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtina

СГО район Надежда
http://www.so-nadejda.com/

Община Самуил
http://www.samuil.eu/

Община Стралджа
http://www.straldzha.net/
Референция

Община Тервел
http://www.tervel.bg/

Община Тетевен
http://www.teteven.bg/

Община Тутракан
http://tutrakan.egov.bg

Община Хаджидимово
http://www.hadzhidimovo.com/

Община Харманли
www.harmanli.bg/

Община Хитрино
http://www.hitrino.org/

Община Ценово
http://www.tsenovo.eu/

Община Чавдар
http://chavdar.eu/a>

Община Чипровци
http://www.chiprovtsi.bg/

Община Шабла
http://www.shabla.info/

Община Ямбол
http://yambol.bg/

Областна администрация Плевен
http://www.pleven-oblast.bg/

Олопласт - Пирдоп
Фирмата развива своята дейност основно в две направления:

  • Селско Стопанство - Производство и преработка на пъстървови и есетрови риби.
  • Машиностроене - Производство на метални конструкции и части от тях.

Опенкод системс ООД
Opencode Systems е доставчик на телекомуникационни решения за мобилните оператори.
http://www.opencode.com

Пивоварна Ариана АД - София


П.И.К. Ко. АД
Водещ доставчик на суровини, функционални добавки за производството на храни, безалкохолни и алкохолни напитки, а също и за козметика, фармация, фуражи, текстил, перилни и миещи препарати и разнообразни други изделия на леката промишленост.
http://www.pic-co.com/bg/

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД
Профи Кредит Груп АД е чешко небанково финансово дружество, което отпуска кредити на служители и предприемачи. 
Профи Кредит България стъпва на българския пазар в началото на 2006 г.
http://www.proficredit.bg/

Проплан Инвест ЕООД
http://proplan-invest.com/

Професионална гимназия "Асен Златаров"- Видин
http://pgaz.org/


ПОК Доверие АД
Пенсионно осигурителна компания
http://www.poc-doverie.bg/

"Радиал" ООД


Радио Благоевград
http://www.radioblg.com/

Радио Велико Търново
http://www.radiovt.com/

РИО на МОН - Благоевград
http://www.rio-blg.com/

РИО на МОН - Бургас
http://rio.bourgas.org/

РИО на МОН - Велико Търново
http://riovt.hit.bg/

РИО на МОН - Кърджали
http://rio-kj.hit.bg/

РИО на МОН - Монтана
http://web.net-surf.net/riomontana/

РИО на МОН - Пловдив
http://www.rio-plovdiv.com/

РИО на МОН - София Област
http://web.mon.bg/show.php?w=rio-so

РИО на МОН - Стара Загора
http://www.riobg.com/start.php?RIO_NUMBER=24

РИО на МОН - Търговище
http://www.rio-targovishte.com

Регионална здравна инспекция - Кюстендил
http://www.rzi-kn.net/

Регионална здравна инспекция - Ловеч
http://www.rzi-lovech.com/rzi.html

Регионална здравна инспекция - Пазарджик
http://www.rzipz.net/

Регионална здравна инспекция - Стара Загора
http://www.rzi-starazagora.org/

Рилски Манастир / Рилска Света Обител/
http://www.rilamonastery.pmg-blg.com/

Русенски университет Ангел Кънчев
http://www.uni-ruse.bg/

РЦЗ Пазарджик
http://www.rcz-pz.com

Санома Блясък България АД
Най- големият издател на списания в България.
http://www.sbb.bg

Сана Финанси
Застрахователен посредник.
http://www.sanafinance.com

Свилоза АД - гр. Свищов
Химически комбинат, произвежда вискозна коприна, сулфатна целулоза и др.
http://www.svilosa.bg/

СГО Дирекция Логистика
http://www.sofia.bg/

Специална куриерска служба


Софийска Кабелна Компания АД


Софияпласт АД - София
Производство на пластмасови изделия за бита и промишлеността

СТС Холдинг Груп - гр. Габрово
Дъщерни дружества - Витекс АД, Мехатроника АД и Независимост-40 АД /
Направления: козметика, опаковки, мебели, изследвания, електроника, машиностроене, облекла, обслужване, производство на трапезни води, разработка на софтуерни продукти и други.
http://sts.bg/

Софийски Пощенски Съобщения


Стройинжект АД
СТРОЙИНЖЕКТ е компания с над 40 годишна история, която е специализирана в ниско строителство при хидротехнически, пътни, железопътни фундаменти за мостови съоръжения и укрепващи съоръжения за изкопи, свлачища и други.
http://www.stroyinject.com

Солвекс Мира Фрукт
Производство и търговия с консервирани храни в страната и чужбина.
http://solvex-bg.com

Телелинк АД
ТелеЛинк е специализирана фирма в предлагането на телекомуникационни услуги и готови ИТ решения, които помагат на клиентите да планират, изграждат и поддържат своите ИТ инфраструктури. ТелеЛинк осигурява корпоративни и телеком решения, покриващи всички сфери на планиране, дизайн, изграждане, управление и поддръжка.
http://www.telelink.bg/


Топ Дринкс ООД
Дистрибуция на алкохол, бира, безалкохолни напитки, минерална вода, натурални сокове, вино, цигари, кафе.
http://top-drinks.net

Тетевянка АД - Тетевен
Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло
Дейност: Производство на памучни и тип памучни тъкани

Топлофикация Враца ЕАД
http://www.vratza.com/dhc/index.php?r=faq

Тракия РМ ЕООД
Дейността на фирмата е в областите - строителство на екологични обекти;геоложки проучвания, сондажна дейност;вътрешен, пътнически, товарен и международен транспорт;земеделие;туризъм.
http://trakia-rm.com/

Шуменски университет
http://www.shu-bg.net/

Юнибилд ООД
Активна дейност в областта на строителното предприемачество.
http://www.unibuild.bg/

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.