Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Финансови приходи

Разширени възможности с Уеб базирана информационна система. 

Актуализации на ПП Финансови приходи

ПП Финансови приходи e информационна система /ИС/ за организации /компании и ведомства/, които:

1. Отдават под наем имоти и други активи – офиси, земи, жилища, помещения, машини, съоражения и пр.;

2. Събират такси за извършване на различни видове услуги

ИС дава възможност за ефективен контрол и взимане на управленски решения на база точна информация във всеки един избран момент за начислените, събраните, дължимите суми от:

  • Извършвани услуги и събирани такси от дейността;
  • Наемни отношения /жилища, помещения, офиси, земи/;
  • Други договорни отношения, свързани със счетоводно отчитане на отдадени под наем Дълготрайни Активи – концесии, машини, съоражения.

Програмният продукт се ползва от различни организации – Бизнес и офис центрове, Фирми предлагащи под наем машини и съоръжения, Пазари и тържища, ВиК дружества, Държавни ведомства извършващи различни услуги и събиращи такси, Големи предприятия със собствен жилищен фонд, Общини отдаващи общински имоти и земи под наем и язовири на концесия.

Системата позволява изграждане на неограничен брой, дефинирани от Потребителя, видове финансови задължения както и подържане в актуален вид на Регистри с договорни отношения и на финансово задължени лица кам организацията.

ИС се състои от няколко взаимносвързани помежду си модули, предназначени за работа от различни категории специалисти - администратори, касиери, експерти, счетоводители, специалисти и други.

Основни характеристики:

  • собствен сметкоплан и счетоводни сметки, помагащи на специалистите своевременен и обективен анализ по редица счетоводни показатели;
  • сключване на договори и изграждане на финансови планове по тях;
  • създаване на задължения, чрез предварително издаване на фактури и ордери;
  • отразяване на плащания на такси, наеми, други събрани суми и печат на фактури и ордери;
  • сторниране на операции;
  • история на счетоводните операции и сметките свързани с тях;
  • дневник на продажбите, главна книга, хронологични описи и много други.

Част от основните функции на главния модул са: обработка на подадени заявления, сключване и печат на договори, анексиране, прекратяване на сключени договори, застраховки и режийни по договори за наем, плащания, месечни и годишни приключвания на договори за наем, автоматично изчисляване на наказателна лихва по просрочени плащания, генериране на разнообразни справки, писма, договори, анекси и др.

Договорните отношения са обвързани с определени счетоводни сметки за ефективното им счетоводно отчитане. Възможност за експортиране на счетоводни данни към външни системи.

Всички счетоводни операции при работа с продукта се запазват в съответни регистри, които дават възможност да се генерират произволни счетоводни и информационни хронологични справки в зависимост от нуждите на ръководството на организацията.

Възможност за отдалечен достъп до регистрите, както за обезпечаване услугата “Едно-гише”, така също и за получаване на подробна информация чрез Intranet/Internet приложения.

Продукта може да бъде настроен за съвместна работа с отдалечени офиси или клонове с възможност за разнообразни комуникационни решения на обмена на данни помежду си.

За сигурността на базата данни е ангажиран специализиран съвременен SQL сървър за бази данни, който гарантира безпроблемна и сигурна работа на системата за Вашия компютър или локална мрежа.

Нови модификации на системата за фирми, извършващи СОД и физическа охрана – ИС “СОД Финансови Приходи”.

Финансови приходи

Финансови приходи

Финансови приходи СОД

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.