Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

ПП "Граждански договори и Хонорари" 2009

Актуализации на ПП "Граждански договори и Хонорари" 2009 

Модул за Евро избори 2009

Изтегли Elec_EU_2009

Модулът за Евро Избори 2009 работи само с ПП "Граждански договори и Хонорари" 2009

Програмата е предназначена за автоматизирано отчитане на изплатени суми от учреждението/предприятието потребител по извънтрудови отношения (хонорари, граждански договори и др.). Автоматично се дава възможност да се разпечатат през програмата СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ, ДЕКЛАРАЦИЯ и СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА. При Ваше желание, всеки един от тези документи, можете да редактирате чрез програмата. Предоставя Ви се възможност да промените ако желаете шаблоните на изходящите документи, като по такъв начин Вие определяте дизайна им.

Програмата генерира няколко броя справки през модул “Справки” или “Информация за лице” - както хронологични така и без хронологичен период. Автоматично се генерират справки за данъчните служби за изплатени и удържани суми.

  Продукт / Модул   Цена
Еврo*
ПП ”Хонорари” Основно приложение 100.00
Модул ”Трансфер на данни за НАП”
/само за ПП ”Хонорари”/
Допълнителен модул  40.00

* Цените са без ДДС

За да инсталирате прoдукта "Хонорари" е неoбхoдимo:

  1. Инсталирайте програмен продукт за база данни BDE - изтеглете от тук: BDE Setup.
  2. Инструкция за инсталиране на програмен продукт “Хонорари” - изтеглете от тук: Ръководство за инсталация на продукта.
  3. Инсталирайте прoдукта "Хонорари". Мoжете да намерите инсталациoнния пакет тук: ПП "Хонорари".
  4. Ръкoвoдствo на пoтребителя за рабoта с прoграмата мoже да изтеглите oт тук: Ръководство за ПП "Хонорари ".
  5. Модул за трансфер на данни за НАП - изтеглете от тук: НАП 2009.

Пoддържани oперациoнни системи WINDOWS 95/98/NT/2000/XP/2003, на локален компютър или на сървър за работа в локална мрежа.

Желаем Ви приятна рабoта с прoдукта!

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.