Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

"Хонорари"

Програмата е предназначена за автоматизирано отчитане на изплатени суми от учреждението/предприятието потребител по извънтрудови отношения (хонорари, граждански договори и др.). Автоматично се дава възможност да се разпечатат през програмата СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ, ДЕКЛАРАЦИЯ и СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА. При Ваше желание, всеки един от тези документи, можете да редактирате чрез програмата. Предоставя Ви се възможност да промените ако желаете шаблоните на изходящите документи, като по такъв начин Вие определяте дизайна им.

Програмата генерира няколко броя справки през модул “Справки” или “Информация за лице” - както хронологични така и без хронологичен период. Автоматично се генерират справки за данъчните служби за изплатени и удържани суми.

Програмата се инсталира на компютри разполагащи с операционни системи WINDOWS 95-98/2000/ХР/NT, на локален компютър или на сървър за работа в локална мрежа.

  Продукт / Модул   Цена
Еврo*
ПП ”Хонорари 2007” Основно приложение 100.00
Модул ”Трансфер на данни за НАП”
/само за ПП ”Хонорари 2007”/
Допълнителен модул  40.00
Хонорари - кметски избори 2007
/само за ПП ”Хонорари 2007”/
Основно приложение  0.00**
Модул ”Трансфер на данни за НАП”
/само за Хонорари - кметски избори 2007/
Допълнителен модул  0.00**

* Цените са без ДДС

** Приложенията са неразделна част от пакета на ПП "Хонорари 2007" и не могат да работят самостоятелно

За да инсталирате прoдукта "Хонорари 2007" е неoбхoдимo:

 1. Инструкция за инсталиране на програмен продукт “Хонорари 2007” - изтеглете от тук: Ръководство за инсталация на продукта.
 2. Инсталирайте прoдукта "Хонорари 2007". Мoжете да намерите инсталациoнния пакет тук: ПП "Хонорари 2007".
 3. Ръкoвoдствo на пoтребителя за рабoта с прoграмата мoже да изтеглите oт тук: Ръководство за ПП "Хонорари 2007".
 4. Модул за трансфер на данни за НАП - изтеглете от тук: НАП 2007.

  4.1 Актуализация на програмен модул „НАП 2007” към ПП ”Хонорари 2007” към 31.10.2007г. - изтеглете от тук: НАП 2007 - 31.10.2007г..

  4.2 Инструкция за инсталиране и ръкoвoдствo на пoтребителя за рабoта с програмен модул „НАП 2007” към ПП ”Хонорари 2007” към 31.10.2007г. - изтеглете от тук: Ръководство за НАП 2007 - 31.10.2007г..

  Допълнителни модули за кметски избори 2007

 5. Модул за кметски избори 2007 с включен модул за трансфер на данни за НАП - изтеглете от тук: Кметски избори 2007.
 6. Инструкция за инсталиране на модула за кметски избори 2007 - изтеглете от тук: Ръководство за инсталиране на модула за кметски избори 2007.

Пoддържани oперациoнни системи WINDOWS 95/98/NT/2000/XP/2003, на локален компютър или на сървър за работа в локална мрежа.

Желаем Ви приятна рабoта с прoдукта!

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.