Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

"Финансови /общински/ приходи"

Разширени възможности с Уеб базирана информационна система.

Актуализации на ПП "Финансови приходи"

"Финансови /общински/ приходи" е съвременна счетоводно-информационна система, даваща възможност за ефективен контрол на приходите от услуги, такси, наемни и други договорни отношения свързани със счетоводно отчитане на отдадени под наем ДА, неограничен брой дефинирани от Потребителя финансови задължения за изграждане и подържане в актуален вид на финансово задължени лица кам Вашето предприятие. Програмният продукт е подходящ за използване, като от предприятия от бюджетната сфера, така и от други несвързани с бюджета.

Счетоводно информационната система се състои от няколко свързани помежду си модули, предназначени за работа от различни категории специалисти - администратори, касиери, експерти, счетоводители, специалисти и други.

Съобразена е със сметкоплана на бюджетните предприятия, собствен сметкоплан и счетоводни сметки, позволяващи на специалистите своевременен и обективен анализ по редица счетоводни показатели. Поддържа: история на счетоводните операции и сметки свързани с тях, дневник на продажбите, главна книга, хронологични описи и много други.

Част от основните функции на главния модул са: обработка на подадени заявления, анексиране, прекратяване на сключени договори, застраховки по договори за наем, плащания, месечни и годишни приключвания на договори за наем, автоматично изчисляване на наказателна лихва по просрочени плащания, генериране на разнообразни справки, писма, договори, анекси и др. Договорните отношения са обвързани с определени счетоводни сметки за ефективното им счетоводно отчитане. Възможност за експортиране на счетоводни данни към външни системи.

Всички счетоводни операции при работа с продукта се запазват в съответни регистри, които дават възможност да се генерират произволни счетоводни и информационни хронологични справки в зависимост от нуждата на потребителите на системата.

Възможност за отдалечен достъп до регистрите, както за обезпечаване услугата “Едно-гише”, така също и за получаване на подробна информация чрез Intranet/Internet среда. Продукта може да бъде настроен за съвместна работа с отдалечени офиси или клонове на Предприятието с възможност за разнообразни комуникационни решения на обмена на данни помежду си.

За сигурността на базата данни е ангажиран специализиран съвременен SQL сървър за бази данни, който гарантира безпроблемна и сигурна работа на системата за Вашия компютър или локална мрежа.

Финансови /общински/ приходи

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.