Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Актуализации на ПП "Финансови приходи"

Актуализациите към 14.05.2011 (версия 8.9.3.5) са:

 • Възможност за избор на нецяло число в поле количество при фактуриране на такси и услуги. Пример – продажба на 5.75 куб.м. дървесина от общински горски фонд.

 

Актуализациите към 03.01.2011 (версия 8.9.3.4) са:

 • Коригирани са справки и функции за избор на 2011 г.

 

Актуализациите към 30.04.2010 са:

  Ценен инструментариум за анализ и процедури за корекции на грешки, възникнали при некоректно, непълно или ненавременно месечно приключване /респ. при годишно приключване

 • Анализ и корекции на договори и автоматична корекция на финансови планове по тях
 • Анализ и автоматична корекция на месечно приключване
 • Автоматично сторниране на лихви
 • Актуализация на модел на предварително създаване на фактури

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

 

Актуализациите към 01.10.2009 са:

 • Корекции по генерирани справки - ХРОНОЛОГИЧЕН ОПИС НА ОПЕРАЦИИ

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

 

Актуализациите към 30.04.2009 са:

 • Актуализация за приключване на такса битови отпадъци за 2009 г.

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

 

Актуализациите към 18.07.2008 са:

 • Корекции при плащания на финансово задължени лица по предварително създадени фактури.

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализациите към 09.07.2008 са:

 • Новите функции засягат предимно елементи от сигурността при работа с база данни IbAccounts.gdb, а така също и се променя дължината на полето за фирмено дело от 15 символа на 30 символа.

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

 

Актуализациите към 30.06.2008 са:

 • При изпълнение на тази процедура с предходната версия от 24.06.2008 са забелязани разлики при закръглянето на вноските за 6,9,и 11 м.
 • С новата версия от 30.06.2008 тази грешка е сведена само до +/- 0.01 лв.

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализациите към 24.06.2008 са:

 • Програмата автоматично преизчислява вноските по такса смет за партидите

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализациите към 14.05.2008 са:

 • Добавена е възможност в регистъра с наемната дейност при търсене на лице наемател да укажете нов реквизит за търсене->част от улицата на местоживеене на наемателя;
 • При работа с регистъра на наемателите възможност за „включване режим”, който да „показава” адресни данни за наемателите.

От тук може да изтеглите подробното описание на актуализациите>>>

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализациите към 18.03.2008 (версия 8.9.2.1.5) са:

 • промените в настоящата актуализация засягат преди всичко модела на работа с допълнителни финансови задължения по договорите за наем (такса смет, клиенти по ел. енергия, топлоенергия и др.);
 • променена е формата и на справката след месечно приключване (шаблон-TestM.Rtf), като е добавена нова колона за наименование на сч.партида.

От тук може да изтеглите подробното описание на актуализациите>>>

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализация към 22.01.2008 :

 • Кoрекция на УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО относно дължима такса битови отпадъци

От тук може да изтеглите актуализацията>>>

Актуализациите към 07.07.2007 (версия 8.9.2.1.4) са:

 • добавена е възможност за извършване на някой финансови анализи свързани с начисляването на пълния размер на наемите за годините през които са в сила;
 • справка за пълен размер на начислен наем за времето от влизането на договора в сила до датата му на валидност;
 • анализ на дължими суми.

От тук може да изтеглите подробното описание на актуализациите>>>

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализациите към 26.04.2007 (версия 8.9.2.1.3) са:

 • функционалност за обработки на такса битови отпадъци по данъчна оценка на имота.

От тук може да изтеглите подробното описание на актуализациите>>>

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализациите към 24.03.2007 (версия 8.9.2.1.2) са:

 • в модул „Регистър наемни отношения”->”Финансови” е добавен нов елемент - „Уведомителни писма за дължима такса битови отпадъци”.

От тук може да изтеглите подробното описание на актуализациите>>>

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализациите към 17.03.2007 (версия 8.9.2.1.1) са:

 • добавена е възможност при дефинираните такси и услуги да определите стока с контролирано от програмата количество за продаване;
 • извършени са множество корекции във връзка с подръжка на работа на продукта с фискални принтери и касови апарати.

От тук може да изтеглите подробното описание на актуализациите>>>

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализациите към 12.03.2007 (версия 8.9.1.2.) са:

 • oтразени са промени в “Дневника на продажбите” произтичащи от новата версия 7.2 на програмата на НАП за обединяване на данни за дневници по ДДС.

От тук може да изтеглите подробното описание на актуализациите>>>

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализациите към 03.03.2007 (версия 8.9.0.1) са:

 • променени са правилата за работа с КТ известия;
 • нова опция за сторниране на задължения.

От тук може да изтеглите подробното описание на актуализациите>>>

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализациите към 20.02.2007 (версия 8.8.9.1.) са:

 • подобрена е методиката за издаване на фактури по наемни отношения за дължими суми по главници и лихви;
 • допълнителни корекции по програмата.

От тук може да изтеглите подробното описание на актуализациите>>>

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализациите към 12.02.2007 (версия 8.8.8.1.2) са:

 • променена е методиката при анулиране на фактури по всички отношения;
 • извършени са промени в съдържанието на „Дневник на продажбите”;
 • въведени са допълнителни контроли при работа с годишни такси по лицензии, разрешителни и др.документи.

От тук може да изтеглите подробното описание на актуализациите>>>

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализациите към 05.02.2007 (версия 8.8.8.1.1) са:

 • коригирана е формата за печат на дубликат на ПКО и фактура;
 • допълнителни корекции по програмата.

От тук може да изтеглите подробното описание на актуализациите>>>

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализациите към 09.01.2007 (версия 8.8.7.2) са:

 • промени при плащания на такси и услуги;
 • добавена е възможност за сторнира на издадени фактури по фактуриране на такси и услуги, плащания по наемна дейност и издадени фактури по годишни такси по разрешителни и лицензии;
 • допълнителни корекции по програмата.

От тук може да изтеглите подробното описание на актуализациите>>>

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Актуализациите към 01.01.2007 са:

 • подобрена е работата с модул "Провизии";
 • новости в работа с такси смет (битови отпадъци) по данъчна оценка на имота;
 • други актуализации.

От тук може да изтеглите подробното описание на актуализациите>>>

От тук може да изтеглите актуализациите>>>

Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.