Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Туристически регистър /SQL/

Нов програмен продукт - информационна система, предназначена за създаване и обслужване на регистър на категоризираните туристически обекти, съобразно изискванията на Закона за туризма.
Включва попълването на заявления за определяне на категория, заедно с всички съпътстващи ги и изисквани от Закона и Наредбата справки и формуляри, заповеди и актове на категоризиращия орган - временни удостоверения за открита процедура за категоризация, заповеди за определяне на категория, за отказ, за прекратяване, за отнемане на такава.
Системата поддържа възможности за търсене и филтриране на въведени документи по предварително зададено условие, за създаване на различни справки - по регистри, по документи, за лице и др., корекции на въведени данни, както и много други опции в помощ на специалистите от общинските администрации.
Статистика на средства за подслон и места за настаняване - статистическа информация при подаване на ежемесечните Декларации за брой нощувки в местата за настаняване и средствата за подслон.
Експорт на данни към НАП - във връзка с „ Инструкция N: И-4 от 28 май 2007 г. за предоставяне на информация от общините на националната агенция за приходите”
Експорт на данни към държавната агенция по туризъм.
Предвидена е възможност за сканиране на документи към преписките с помощта на скенери подържащи TWAIN стандарта.
Разширени възможности с допълнителен УЕБ-модул към програмата:

 • публикуване на собствен WEB сайт на турист. обект в публичната част на регистъра
 • представяне на туристическата база на общината в нейния уеб-сайт /информация от регистрите на програмата/
 • Туристически регистър

  Задайте вашите въпроси
   
  В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
  Продукт:
  Допълнителна информация:
  Име:
  E-mail:
  Тел./факс:
  Моля въведете кода:
   
  Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.