ЕЛЕКТРОНЕН ПРОТОКОЛ

За извършени работи по компютърна поддръжка, поддръжка на софтуер,

внедряване на софтуер.

Посочете вида на поддръжката:
абонаментна компютърна поддръжка по договор
компютърна поддръжка без сключен договор
абонаментна софтуерна поддръжка по договор
софтуерна поддръжка без сключен договор
внедряване, обучение, гаранционна поддръжка

Посочете начина на поддръжката:

дистанционна поддръжка
на място при клиента

на клиент:

E-mail на клиента:

Представител на клиента:Днес,г., представител/и/ на “ТЕСС Партнерс” ООД –

извърши следното:

в рамките на часа.

Експресна реакция до 6 часа:

Бележки на клиента:

Въведете следните цифри  в полето 

Екипът на ТЕСС Партнерс Ви благодари за отделеното време и внимание!